fbpx
Search
  >  Polityka prywatności

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym strony internetowej www.hiram.pl oraz serwisu customerservice.com.pl

 

 1. Właścicielem wspomnianej strony internetowej, użytkownikiem systemów informatycznych i jednocześnie podmiotem administrującym danymi osobowymi jest Hiram – Reklamy Paweł Szumniak (Agencja Reklamowa Hiram), ul. Popowicka 138/20, 54-238 Wrocław, NIP 894-184-81-52

 

 1. Pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodą przepływu danych tego typu i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE – zwanym RODO.

 

 1. Agencja Reklamowa Hiram dokłada należytej staranności w celu poszanowania i ochrony prywatności odwiedzających serwisy internetowe i powierzających dane w inny sposób.

 

Rodzaj gromadzonych i przetwarzanych danych i podstawa prawna przetwarzania i gromadzenia

 

 1. Agencja Reklamowa Hiram zbiera dane dotyczące osób fizycznych wykonujących czynności niezwiązane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, jak również prowadzących działalność gospodarczą i związanych z prowadzoną działalnością, a także osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, ułomne osoby prawne lub niebędące osobami prawnymi, posiadającymi osobowość prawną.

 

 1. Dane osobowe są zbierane w przypadku:

 

 1. a) skierowania zapytania o ofertę, dostawę towarów, realizację usługi lub w innym celu związanym z prowadzoną działalnością przez Agencję Reklamową Hiram, postępowania ofertowego lub realizacji umowy – podstawa prawna: dane niezbędne do wykonania umowy lub złożenia oferty o świadczenie usług lub dostawę towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

 1. b) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celach jak w punkcie poprzednim – podstawa prawna: dane niezbędne do wykonania czynności związane z zapytaniem z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 1. c) najczęściej zbierane dane niezbędne do realizacji kontaktu, ofertowania i świadczenia usług lub dostawy towarów:- adres e-mail,

– dane adresowe: miejscowość i kod pocztowy, ulica wraz z numerem domu/mieszkania,

– imię i nazwisko,

– numer telefonu,

– numer NIP.

 

 1. d) w wypadku korzystania z formularza kontaktowego, pozyskujemy dane:

 

– adres e-mail,

– imię i nazwisko,

– firma.

 

 1. e) z użyciem stron internetowych mogą być pozyskiwane dodatkowe dane, w tym w szczególności: adres IP, domeny, typ przeglądarki, data i czas, rodzaj systemu operacyjnego,

 

 1. f) mogą być także pozyskiwane dane nawigacyjne – informacje o linkach i odnośnikach, w osoby odwiedzające klikną, a także innych czynnościach podjętych podczas wizyty na stronach internetowych. Podstawą prawną jest interes uzasadniony prawnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ułatwienie korzystania i poprawa funkcjonalności usług i dostępu do informacji,

 

 1. g) w celu naliczenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre inne dane osobowe pozyskane w procesie pozyskiwania danych osobowych. Przykładowe typy – imię, nazwisko, pozostałe dane niezbędne do udokumentowania roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawą prawną jest interes uzasadniony prawnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ustalenie, dochodzenie roszczeń i prowadzenie ich egzekucji oraz obrona przed roszczeniami w wypadku postępowań przed sądami lub innymi organami państwowymi,

 

 1. h) przekazanie danych osobowych Agencji Reklamowej Hiram jest dobrowolne, przy czym odmowa przekazania danych niezbędnych w procesie ofertowania, kontaktu, sprzedaży, rozliczeń lub obsługi posprzedażowej może skutkować brakiem wykonania niezbędnych czynności przez Agencję Reklamową Hiram.

 

Komu udostępniamy lub powierzamy dane osobowe i przez jaki okres są przechowywane?

 

 1. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Agencja Reklamowa Hiram. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, w wyniku uzgodnień i okoliczności podlegają zasadom ustalonym przez nas dotyczącym celu i sposobu przetwarzania danych (przetwarzający) albo samodzielnie je określają (administratorzy).

 

 1. a) przetwarzający – Hiram korzysta z usług od dostawców przetwarzających dane osobowe na nasze polecenie – m.in. firmy hostingowe, firmy księgowe, dostawcy systemów informatycznych, w tym marketingowych i finansowo-księgowych, wspomagania obsługi zleceń, analizy ruchu w serwisie internetowym,

 

 1. b) administratorzy – Hiram korzysta z usług podmiotów, które przetwarzają dane sami ustalając cel i sposób ich wykorzystania – np. dostawcy usług płatności elektronicznych lub bankowych.

 

 1. Lokalizacja – dostawcy usług mają siedziby na terenie Polski i innych krajów UE.
 2. Okres przechowywania:

 

 1. a) w przypadku udzielenia zgody – dane są przetwarzane do momentu wycofania zgody i upływu okresu przedawnienia roszczeń, jakie może zgłaszać Agencja Reklamowa Hiram i jakie mogą być zgłaszane wobec Agencji. W wypadku braku odmiennych regulacji przepisy określają termin przedawnienia na 10 lat, a w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. W wypadku braku cofnięcia zgody dane mogą być również przetwarzane w sposób bezterminowy.
 2. b) w przypadku pozyskania danych w związku z wykonywaniem umowy lub w celu wykonania umowy – dane osobowe przetwarzane są przez Agencję Reklamową Hiram tak długo, jak to niezbędne do wykonania umowy, a po jej wykonaniu przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W wypadku braku odmiennych regulacji przepisy określają termin przedawnienia na 10 lat, a w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. W wypadku braku żądania usunięcia danych lub wycofania zgody, dane mogą być również przetwarzane w sposób bezterminowy.

 

 1. c) dane pozyskane podczas nawigacji po stronach internetowych mogą być wykorzystywane w celu usprawnienia obsługi, analiz statystycznych, administracji i profilowania prezentacji ofert marketingowych.

 

 1. d) Agencja Reklamowa Hiram udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeśli otrzyma takie żądanie – m.in. sądom, prokuraturze, policji, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, UOKIK, UKE.

 

Mechanizm ciasteczek (cookies), adres IP

 

 1. Strony internetowe używają plików zwanych cookies. Są one zapisywane na urządzeniach końcowych osób odwiedzających nasze strony internetowe, jeśli pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej. Pliki cookie zawierają zwykle czas wygaśnięcia, nazwę domeny z której pochodzą, identyfikator pseudolosowy. Pozwalają nam dopasować serwisy internetowe i prezentowane w nich treści do preferencji i potrzeb osób odwiedzających oraz umożliwiają sporządzanie analiz statystycznych i marketingowych.

 

 1. Agencja Reklamowa Hiram może wykorzystywać dwa typy plików cookies – sesyjne (na okres trwania sesji) i trwałe (do momentu skasowania lub wygaśnięcia). Pliki te nie pozwalają na pobranie danych poufnych lub danych osobowych.

 

 1. Agencja Reklamowa Hiram wykorzystuje lub może wykorzystywać pliki własne cookies w następujących celach:

 

 1. a) uwierzytelnienia użytkownika

 

 1. b) analiz i audytów oglądalności, które umożliwiają stworzenie anonimowych raportów dotyczących zachowań i oglądalności.

 

 1. Agencja Reklamowa Hiram wykorzystuje lub może wykorzystywać pliki obce/zewnętrzne cookies w następujących celach:

 

 1. a) popularyzacji i promocji serwisów internetowych własnych, a także autoryzacja za pomocą serwisu społecznościowego Facebook (administrator cookies zewnętrznych – Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii albo Facebook Inc z siedzibą w USA),

 

 1. b) pozyskiwania anonimowych danych statystycznych Google Analitics (administrator cookies zewnętrznych – Google Inc z siedzibą w USA),

 

 1. c) prezentowania sprofilowanej treści komunikacji marketingowej – przy wykorzystaniu systemu Google AdSense (administrator cookies zewnętrznych – Google Inc z siedzibą w USA),

 

 

 1. Stosowanie plików cookies jest bezpieczne dla urządzeń użytkowników. W szczególności nie wiąże się z ryzykiem przedostania się niepożądanego oprogramowania. Jednakże użytkownicy mają możliwość ograniczyć lub zablokować otrzymywanie takich plików w ustawieniach swoich przeglądarek. Może to skutkować ograniczeniem użyteczności serwisów internetowych.

 

Poniżej linki do instrukcji zmiany ustawień najpopularniejszych przeglądarek:

 

 1. a) Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

 1. b) MS EDGE:

https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

 1. c) Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 

 1. d) Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

 1. e) Opera

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

 1. f) Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

 

 1. Agencja Reklamowa Hiram może gromadzić adresy IP użytkowników odwiedzających jej serwisy internetowe. Adres IP jest wykorzystywany przy analizach marketingowych i tworzeniu raportów statystycznych.

 

 1. Strony i serwisy internetowe Agencji Reklamowej Hiram mogą zawierać linki do stron i serwisów internetowych podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane przez te podmioty zasady ochrony prywatności i pozyskiwania danych.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane lub których dotyczą

 

 1. Prawo cofnięcia zgody – zgodnie z podstawą prawną – art. 7 ust. 3 RODO.

 

 1. a) osoba, której dane przetwarzamy ma prawo cofnąć każda udzieloną Agencji Reklamowej Hiram zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

 1. b) cofnięcie zgody działa ze skutkiem od momentu wycofania zgody, nie wpływa tym samym na przetwarzanie wykonywane przed jej wycofaniem.

 

 1. c) cofnięcie może uniemożliwić korzystanie z usług Agencji Reklamowej Hiram, które wymagają uzyskania stosownych zgód lub dostępu do tego rodzaju danych.

 

 1. Prawo do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych – zgodnie z podstawą prawną: art. 21 RODO.

 

 1. a)         Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Agencja Reklamowa Hiram przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Agencji Reklamowej Hiram, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 2. b)         Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 3. c)         Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Agencja Reklamowa Hiram nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 2. a)         Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 3. b)         Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 4.         dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 5.         wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 6.         wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 7.         dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 8.         dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Agencja Reklamowa Hiram podlega;
 9.          dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 10. c)         Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Agencja Reklamowa Hiram może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Agencja Reklamowa Hiram. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Agencja Reklamowa Hiram, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 11.         Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 12. a)         Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Agencja Reklamowa Hiram nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 13. b)         Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 14.         gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Agencja Reklamowa Hiram ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 15.         gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 16.         gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 17.         gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 18.         Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
 19. a)         Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
 20.         uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 21.         uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 22.         uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 23.         Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
 24. a)         Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej .
 25.         Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 26. a)         Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Sposób udostępnienia danych wynika z bieżących możliwości technicznych  Agencji Reklamowej Hiram
 27.         W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Agencja Reklamowa Hiram spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Agencja Reklamowa Hiram nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 28.         Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 29.       Użytkownik ma prawo żądać od Agencja Reklamowa Hiram przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w Polityce Prywatności.
 30. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem