24 sierpnia 2010

Kategoria

Wiedza

Dlaczego kompleksowa obsługa? (7C?)

Bardzo często klienci zastanawiają się, jakie korzyści mogliby odnieść, korzystając z kompleksowej obsługi reklamowej. Po co jednej firmie zlecać wszystkie projekty? Po co zlecać produkcję materiałów reklamowych? Przecież zawsze można znaleźć kogoś, kto zrobi to taniej, można zaoszczędzić pieniądze.

Tak rzeczywiście jest, jeśli traktuje się działania marketingowe, jak zło konieczne. Ale przy takim podejściu można w większości zapomnieć o efekcie synergii, wartościach dodanych, unifikacji wizerunku i pewności biznesowej – czyli o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze w dobrym kontakcie z agencją…

Jeśli na produkcję materiałów reklamowych przeznacza się kwotę np. 100.000zł, a wartość kompleksowej oferty projektowej opiewa na kwotę 10.000zł, to istnieje pokusa, by zadania rozdzielić pomiędzy 5 tańszych projektantów i zapłacić np. jedynie 6.000zł. Przecież to oszczędność – za 4.000zł można zrealizować kolejny projekt… Czy nie lepiej jednak ponieść niespełna 4% wyższe koszty i otrzymać materiały na dobrym poziomie, zamiast niespójnych i mniej skutecznych?

Powstaje w tym miejscu parę pytań:

  1. czy każda z firm zada sobie trud i przeanalizuje rynek, pozna klienta i konkurencję?
  2. Czy różni, niezależnie działający projektanci, o różnych stylach projektowych, zapewnią jednolity wygląd przygotowanych przez siebie materiałów?
  3. Czy nie powstaną kwestie sporne lub trudne do uregulowania w zakresie własności intelektualnej?
  4. Czy w wypadku konieczności adaptacji lub pilnego zlecenia na pewno uda się je zrealizować w terminie? „Na pewno” to nie to samo, co „zawsze się udawało”.
  5. Czy w wypadku takiej współpracy można liczyć na usługi dodatkowe – w formie wsparcia marketingowego i kompleksowej porady odnośnie planowanych działań, lojalności?
  6. Czy w razie konieczności pozyskania materiałów po dłuższym okresie czasu, będzie to możliwe?
  7. Czy projektanci dysponują stosowną wiedzą w zakresie marketingu i kontakt z nimi nie będzie znacząco bardziej zajmował czasu pracowników klienta?

Celem komunikacji marketingowej jest w uproszczeniu zdobywanie, umacnianie lub utrzymanie pozycji rynkowych. Podstawowym kryterium podejmowania działań powinna być ich opłacalność – rozumiana jako stosunek odniesionych korzyści do poniesionych nakładów.

Warto zatem skoncentrować się nie tyle na całkowitym koszcie działań, ale nad ich jakością i opłacalnością. Strategia minimalizacji kosztu bezwzględnego realizacji działań marketingowych niesie ze sobą podwyższone ryzyko znaczącego pogorszenia jakości, a zatem i efektywności. Oszczędność okazuje się zatem często pozorna – w finalnym rozrachunku – po uwzględnieniu wartości utraconych korzyści, wynik finansowy takiego oszczędzania może okazać się zdecydowanie ujemny.

Właśnie dlatego zachęcamy klientów do korzystania z kompleksowej obsługi, wartości dodanych, wiedzy i znajomości klienta i jego rynku – by w finalnym rozrachunku optymalizować korzyści odnoszone przez klienta, dzięki współpracy z agencją reklamową.